in

Dijitalleşme, veri ve yapay zeka alanlarındaki gelişmeler 97 milyona yakın yeni iş yaratacak

Giderek daha fazla beceri temelli hale gelen işgücü piyasası nedeniyle, öğrenciler mezun olduktan sonra daha kolay iş bulabilmek için şirketlerin sunduğu beceri yeterlilik sertifikalarını almayı planlıyor

Dijitalleşme

2025 yılına kadar; dijitalleşme, veri ve yapay zeka alanlarındaki gelişmelerin 97 milyona yakın yeni iş yaratırken, mevcut 85 milyon işi de değiştireceği tahmin ediliyor. Rekabetçi ve hızla değişen işgücü piyasasında, dünyada ve Türkiye’deki işverenler, yeni mezunların işgücüne katılırken işle ilgili becerilere ve uygulamalı deneyime sahip olmalarını bekliyor. Aynı zamanda, üniversite çağındaki öğrenciler ve ebeveynleri, geleneksel dört yıllık lisans programlarının yatırım getirisi hakkında, özellikle de öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulma olasılıkları konusunda daha eleştirel düşünüyorlar.

Coursera’nın araştırması Türkiye’deki öğrenciler, yeni mezunlar ve işverenleri de kapsadı

Coursera’nın dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerle ortaklaşa yürüttüğü “Advancing Higher Education with Industry Micro-Credentials” (Yükseköğrenimi İyileştirmede Endüstriyel Mikro Beceri Yeterlilik Sertifikalarının Rolü) raporu, öğrenci alımını ve mezun istihdam edilebilirliğini iyileştirmek için lisans programlarında uygulanan giriş seviyesi Profesyonel Sertifikalar ve kariyerle ilgili beceri eğitimi taleplerini araştırdı. Coursera, pazar araştırma şirketleri Dynata ve Repdata ile birlikte Türkiye dahil 11 ülkede 5.000’e yakın öğrenci ve işverenle anket yaptı.

On öğrenciden dokuzu, Profesyonel Sertifika almanın iş bulmalarına yardımcı olacağı konusunda hemfikir

Coursera‘dan alınan yeni veriler, Türkiye’deki öğrencilerin %90’ının, geleneksel diplomalarının yanı sıra Google ve Meta gibi şirketlerden Profesyonel Sertifika almanın, işverenlerin gözünde öne çıkmalarına ve mezun olduklarında iş bulmalarına yardımcı olacağı konusunda hemfikir olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, öğrencilerin %85’i Profesyonel Sertifikanın (veya Mikro beceri yeterlilik sertifikasının) işlerinde başarılı olmalarına yardımcı olacağına katılıyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de genç işsizliği hassaslıkla ele alınması gereken bir konu. İstihdam; yükseköğrenim, iş gücü geliştirme ve hükümet liderlerini kapsayan bir ekosistem. Bu ekosistemdeki tüm paydaşlar; önümüzdeki yirmi yılda, demografik veriler gençlerin lehine değişirken, özellikle Orta Doğu bölgesinin muazzam bir büyüme fırsatı sunacağı düşünülüyor. Dolayısıyla, Türkiye’deki öğrenciler, Proje Yönetimi ve Veri Bilimi gibi alanlarda Profesyonel Sertifikalar alarak mezun olduktan sonra Türkiye ve dünyadaki iş piyasasını yeniden canlandırmaya hazır olabilirler.

İşverenlerin Profesyonel Sertifikaya sahip bir adayı işe alma olasılığı %90 daha fazla

Coursera’nın yürüttüğü araştırma, Türkiye’deki işverenlerin benzer iki aday arasında karar verirken, Profesyonel Sertifika sahibi bir adayı işe alma olasılığının ortalama olarak %90 daha fazla olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca, Türkiye’deki işverenlerin %65’i de teknoloji becerilerinin yeni üniversite mezunlarında bulunması en zor beceriler olduğunu dile getiriyor. Ortadoğu bölgesindeki yaklaşık 29 milyon işten yaklaşık %17’si, on yıldan kısa bir süre içinde otomasyon tarafından yerinden edilme riskiyle karşı karşıya. Perakende, ulaşım, seyahat ve medya sektörlerindeki işler ise en yüksek riski taşımakta. Türkiye’deki öğrenciler, UX Tasarımı ve Yazılım Geliştirme gibi teknoloji alanlarında Profesyonel Sertifikalar ile derecelerini yükseltirlerse, iş fırsatlarıyla hızla büyüyen bir alanda bu zor becerileri arayan işverenlerin dikkatini çekebilirler.

İşverenler doğru becerilere sahip adaylara her zamankinden daha fazla güveniyor

Coursera Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölgesi Genel Müdürü Hadi Moussa konu hakkında şunları söyledi: ‘’Bölgedeki işgücü piyasası daralırken, bulgular işverenlerin, iş için doğru becerilere sahip adaylara her zamankinden daha fazla güvendiklerine işaret ediyor. Bu, geleneksel diplomanın artık işverenler tarafından değer görmediği anlamına gelmiyor, ancak bunu önceden görebilen öğrenciler ve mezunlar, geleneksel bir derece ile Profesyonel Sertifika/Mikro beceri yeterlilik kombinasyonunun kendilerini iş dünyasına hazırlayacağını daha iyi anlamakta.

Aslında, bu hem üniversiteler hem de işverenler için bir fırsat sunuyor. Yükseköğretim kurumları, beceriye dayalı öğrenmeyi, beceriye dayalı işe alımla ilişkilendirerek müfredatlarındaki boşlukları doldurabilir ve derece programları ile günümüz işverenlerinin talepleri arasında bir köprü kurabilir. Aynı zamanda, işverenler, yeni işe alınanların işe hazır olduğundan emin olurken, işe alma kanallarını çeşitlendirebilir.’’

2022’nin 4. çeyreği itibariyle Coursera, Türkiye’de 1,1 milyondan fazla öğrencinin (yıllık bazda %20 büyüme oranı ile) ve MENA (Ortadoğu Kuzey Afrika) bölgesinde 7,1 milyondan fazla öğrencinin (yıllık bazda %28 büyüme oranı ile) beceri gelişimini desteklemektedir. Türkiye’de yaklaşık 1,1 milyon kayıtlı kullanıcısı olan platformdaki kayıtlı kullanıcıların %47’si kadın, %53’ü erkek kullanıcılardan oluşmaktadır. Kullanıcıların yaş ortalaması 32’dir. Coursera Türkiye’de üniversite seviyesinde Yeditepe, MEF ve lise seviyesinde Hisar Okulları ile işbirliği yapmaktadır.

Raporun tamamını indirmek ve önemli bulguları incelemek için burayı ziyaret edin.

Meta, gençlere yönelik Instagram’daki güvenlik önlemlerine dair bilgi verdi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Silikon Vadisi’nde temaslarda bulundu